WHO: Her Beş Çocuktan Dördü Yeterince Hareket Etmiyor

Kasım 2019
Facebook Twitter

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Lancet Child & Adolscent Health adlı sağlık dergisinde sonuçları yayınlanan ve 1,6 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmasına göre, çocuklar hareket eksikliği yaşıyor.

Araştırma kapsamında 146 ülkede, 11 ile 17 yaşları arasındaki çocuklarda 2001 ve 2016 yıllarındaki günlük hareket miktarı karşılaştırıldı.

Katılımcıların yüzde 81’inin günde bir saatten az hareket ettiğini saptayan araştırmaya göre, hareket eksikliğinde bölgelere ya da ülkelere göre büyük farklılıklar görülmüyor.

Fiziksel aktivite yetersizliğinin en az olduğu ülke yüzde 66 ile Bangladeş olurken hareket eksikliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 94 ile Güney Kore.

Türkiye: Yüzde 86,9 yetersiz

Türkiye’de 2001’de yüzde 82 olan fiziksel aktivite yetersizliği 2016’da yüzde 81 olarak tespit edildi. Bu rakamlar tüm ülkelerde olduğu gibi cinsiyete göre de değişiklik gösteriyor.

2001 yılında Türkiye’de erkek çocuklarda aktivite yetersizliği yüzde 78,7 iken 2016 yılında aynı oran yüzde 76,6 olarak kaydedildi. Kız çocuklarında ise 2001 yılında yüzde 85,9 olan fiziksel aktivite yetersizliği 2016’da yüzde 86,9 olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da ise 2001 ve 2016 yıllarında fiziksel aktivite yetersizliği yüzde 83 olarak tespit edildi.

Kız çocukları daha az aktif

Kız çocuklarında dünya genelinde sadece yüzde 15’lik bir kesimin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 1 saatlik fiziksel aktiviteyi yerine getirdiği, erkek çocuklarında ise bu oranın yüzde 22 olduğu tespit edildi.

Uzmanlar bu farkın kız çocukları üzerindeki kültürel baskıyla bağlantılı olduğunu tahmin ediyor. Bazı ülkelerde kız çocukların evde kalması isteniyor ve spor yapmaları mümkün olmuyor. Özellikle ev dışındaki aktivitelerin az olmasında güvenlik endişeleri de önemli rol oynuyor.

Nedeni “dijitalleşme” olabilir

Araştırmada ergenlerde fiziksel aktivite yetersizliğinin nedenleri incelenmedi. Ancak raporun yazarlarından Leanne Riley dijitalleşmenin “ergenlerin hareket biçimlerini değiştirmiş” olabileceği, gençlerin bu nedenle “daha fazla oturduğu, daha az aktif olduğu” yorumunu yaptı.

Araştırmanın bir diğer yazarı Regine Guthold da, “Her gün 60 dakika fiziksel aktivite biriktirdikleri takdirde, bu yeterli. Her gün, tüm hafta boyunca. Bu aktif oyun oynamak olur, yürümek ya da okula bisikletle gitmek olur, beden eğitimi dersi olur, yani her şey olabilir ama bunu 60 dakika yapmaları gerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi bu” diye konuştu.