PISA’ya Göre Türkiye OECD Ortalamasının Gerisinde Kaldı

Aralık 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2018 sonuçlarını açıkladı.

PISA 2018’e 79 ülke ve ekonomide 15 yaş grubundaki 32 milyon öğrenciyi temsilen 600.000’den fazla öğrenci katıldı.

Rapora göre, Türkiye’de öğrencilerin “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarında puan bazında yükseliş olsa da bu alanların tamamında OECD ortalamasının altında kaldı.

Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 bin 890 öğrenci PISA testine girdi. Bu sonuçlara göre  ülkeler arasında en yüksek başarıyı ise Çin elde etti. İkinci sırada Singapur yer alırken Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi ise üçüncü sırada.

Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında; Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya’nın önünde 31. sırada yer aldı. 2015 yılındaki rapora göre, Türkiye 72 ülke içinde 50’nci sırada yer almıştı.

Türkiye 466 puanla Okuma alanında 77 ülke arasında 40. sırada yer aldı. Okumada OECD ortalaması 487.

Matematikte ise 454 puanla 78 ülke arasından 42. sırada yer aldı. Bu alanda OECD ortalaması 489.

Fen alanında ise Türkiye 468 puanla 78 ülke arasından 38. oldu. OECD ortalaması 489.

PISA nedir?

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Ayrıca gençleri daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.
PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanıyor.

MEB’in PISA 2018 Türkiye Ön Raporu için burayı tıklayın.

  • Etiketler