Çocuğa Yönelik İstismar ve İhmal Olaylarının Haberdeki Temsilinin Çocuk Hakları Bağlamında İncelenmesi

Faruk Koç & Figen Paslı 2021 Türkçe
Facebook Twitter

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Faruk Koç & Figen Paslı

Çocuğa yönelik istismar ve ihmal günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorun çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel yönlerden dezavantajlı duruma düşmelerine neden olmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali medya aracılığı ile geniş kitlelere yayılmakta, yaşanan istismar ve ihmal olayları okuyucularla paylaşılmaktadır.

Bu noktada medyanın çocuk haklarına saygılı olması ve habercilik etiğine uygun davranması çocukların yeniden örselenmemesi adına önemlidir Bu çalışmanın amacı çocuk istismarı ve ihmali haberlerinin medyada yer alış şekillerini incelemek, medyanın etik ilkelere ilişkin tutumunu saptamak ve ortaya çıkan sonuçları çocuk hakları bağlamında tartışmaktır.

Çalışmamız kapsamında incelenen haberlerin yüzde 12.3’ünde istismar ve ihmale maruz bırakılan çocukların isimleri açık biçimde verilmiştir. İstismar ve ihmale maruz bırakılan çocukların yüzde 9.9’unun ise fotoğrafları paylaşılmıştır. Gazetelerde yer alan çocuğa yönelik istismar ve ihmal vakalarının yüzde 64.4’ünün çocukların sosyal çevrelerinde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çocuğa yönelik istismar ve ihmal haberlerinin içeriğinde farkındalığı artıran, koruyucu ve önleyici bilgilere yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.