Çocuk Cinayeti Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu: Posta Gazetesi Örneği

Ceren Yeğen 2015 Türkçe
Facebook Twitter

Global Media Journal TR Cilt 5 Sayı 10 (2015) Ceren Yeğen Gazi Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü

“Medya, haberlerinde suç konulu olaylara sıkça yer vermektedir. Cinayetler, seri cinayetler, çocuk cinayetleri, dolandırıcılık, kaçakçılık ve organize suçlar ile töre ve kadın cinayetleri Türk yazılı basını tarafından da sıklıkla haberleştirilen konulardır. Bu yüzden bu çalışmada, çocuk cinayetleri ve haberlerini ele almak amacıyla bir inceleme yapılmıştır.

Çocuk cinayetleri haberlerinin yazılı basında sunumu, Posta Gazetesi örnekleminden hareketle içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 01.04.2011-30.04.2014 tarih aralığında Posta Gazetesi’nde çocuk cinayetleri konulu yayınlanan toplam 73 haber; yazılı basının çocuk cinayetleri haberlerini nasıl verdiğini analiz etmek için incelenmiştir. Böylelikle, toplumu haberdar etme ve bilgilendirme misyonu olan yazılı basının çocuk cinayetlerini haberleri ile nasıl yorumladığı tartışılmıştır.

Çalışma sonucunda Posta Gazetesi’nde 19 haberde 10-15 yaş arası çocukların katli ile ilgili haberlerin yayınlandığı gözlenirken, 26 haberde suçu işleyen kişi kimliğinin maktullere 1.derece yakın kimseler oldukları gözlenmiştir. Bununla birlikte gazetede en fazla işlenen konular 13 haber ile cinnet, 13 haber ile kasıtsız/kazara öldürme ve 11 haber ile tecavüzdür. Cinayete kurban giden çocukların cinsiyeti ise çoğunlukla erkektir. Çocukların öldürülme biçimleri sıklıkla ateşli silah eylemi ile olmuştur. İstanbul ili Posta Gazetesi’nde yayınlanan çocuk cinayeti konulu haberlerde 15 haber ile haber fazlalığında öne çıkmıştır.”