Eğitim İzleme Raporu: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Mayıs 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Çocuğun ve toplumun gelişimi için 12 yıldır eğitimde yapısal dönüşümü hedefleyen Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası, “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip analizlerle buluşturulduğu Eğitim İzleme Raporları yeni bir sürece girerek bundan sonra her yıl beş dosya halinde yayımlanacak.

ERG Eğitim Gözlemevi Araştırmacısı Özgenur Korlu’nun hazırladığı raporun ilk dosyası, yönetişim ve finans alanında yaşanan önemli gelişmeleri belirli göstergeler çerçevesinde izleyip değerlendiriyor.

Raporda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesi, basın açıklamaları, 2023 Eğitim Vizyonu incelendi ve bu belgelerin bilgi, medya ve veri okuryazarlığı ile ilişkilerine bakıldı.

Korlu yaşanan gelişmeleri izlerken en önemli aktörlerden birinin de çocuklar olduğunu söylüyor.

“Çocuk katılımını önemsiyoruz. Öğrencilerin eğitimi izleyebilmesi, değerlendirebilmesi ve fikirlerinin alınması gerekir çünkü eğitim sisteminden en çok etkilenen önemli bir grup da onlar.

“Çocuk katılımı açısından da boşluklar var. MEB belgesinde ‘Bütün eğitim paydaşlarının çocuk ortak paydasında bir araya getirmeye davet ediyoruz’ deniliyor ancak belgenin içinde kendileriyle ilgili kararların çocukların nasıl dahil olacağı belirtilmemiş.”

“100 çocuktan ikisi eğitimin dışında”

Okullulaşma ile ilgili olarak ise şunları aktarıyor Korlu:

“6-9 yaş okullulaşma oranı yaklaşık yüzde 98,4. Bu oran ilk baktığımızda yüksek görünüyor. Diğer taraftan bu, yüzde 1,6 çocuğun eğitimin dışında kalması anlamına da geliyor. Bu, 100 çocuktan ikisi eğitimin dışında kalıyor demek.

“Altını çizmemiz gereken bir konu da, biliyoruz ki tek bir çocuk bile eğitime erişemiyorsa burada problem var demektir.”