Gazetede Çocuklar: Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Posta Örnekleri

Cansu Yıldız Ocak 2018 İngilizce
Facebook Twitter

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 8 Sayı 1 Cansu Yıldız Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi

“Çocuğun medyadaki sunumu, içinde bulunduğu toplumda karşılaştığı durumlara ilişkin bilgi verirken aynı zamanda toplumun çocuğa bakış açısını da yansıtmaktadır. Araştırmanın amacı Türkiye’de yayınlanan günlük basılı gazetelerdeki haberlerde, çocukların ne kadar ve nasıl yer aldığının incelenmesidir.

Araştırmada incelenmek üzere 19.09.2017-16.10.2017 tarihleri arasında Türkiye’de yayınlanmış dört gazete (Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Posta) seçilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen gazetelerin, Türkiye’de geçen olaylara konu olmuş çocuklara hangi sıklıkla yer verdikleri, en sık hangi yaş grubu çocuklarının gazete haberlerine konu oldukları ve çocukların gazete haberlerinde hangi konumlarda sunuldukları incelenmiştir.

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır ve tespit edilen haberler kategoriler haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda çocuk içerikli haberlere en sık Posta gazetesinin yer verdiği bulunmuştur. Bulgular sonucunda, gazete haberlerine en sık 12-18 yaş arası çocukların konu olduğu tespit edilmiştir. Haberlere konu olan çocukların en çok ihmal ve istismar, ardından kaza mağduru olarak sunuldukları bulunmuştur.

Araştırma sonucunda, gazetelerde çocuklar hakkında olumlu haberlerin yer aldığı ancak çocuğun olumsuz konumda yer aldığı haberlerin ağırlıkta olduğu ve çocukların çoğunlukla mağdur olarak sunuldukları tespit edilmiştir. Çocukların gazete haberlerinde sunuluş biçimleri eğitim ve gelişim bakış açısıyla tartışılmıştır”