Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi Raporu

Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi Mart 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi

Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi, düzenledikleri çocuğa yönelik cinsel istismar çalıştayı sonrası “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi Raporu” yayınladı.

1-2 Aralık 2018’de Ankara’da ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen çalıştaya, Türkiye’nin 29 ilinden sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, psikolojik danışman, hukukçu, akademisyen, öğretmen, gazeteci ve hemşireler olmak üzere farklı meslek grubundan ve çocuk alanında çalışan kurumlardan 150 kişi katıldı.

Yedi dernek bir araya geldi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi (SHUDER Ank. Şb.), Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), ODTÜ Mezunlar Derneği ve Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği’nden oluşan Çocuklar İçin Hep Birlikte Oluşumu raporda şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal ve siyasal alanda çocuk cinsel istismarına ilişkin tartışmaların genellikle cinsel saldırı failinin alacağı ceza üzerinden yürütüldüğünü, önleme çabasının genellikle ailede verilecek eğitimle ailenin ya da çocuğun sorumluluğuna bırakıldığını ve ne tartışma ne de önleme zemini için böylesi bir çerçevenin yeterli olamayacağını gözlüyoruz.

“Çocuklar için Hep Birlikte Girişimi olarak bizler, bu yetersizliğin tespiti üzerinden çalıştayımızı etkin bir çocuk koruma sisteminin inşasına katkıda bulunma ve önleyici çalışmaları destekleme perspektifi üzerinden tanımladık.”

“Biliyoruz ki, çocukların cinsel istismarının yaygınlaşması, toplumsal zorlanmanın, çözülme, çürüme ile sonuçlanmasının belirtilerindendir. Çocuklardan korkan, çocukları istismar eden, çocuklar istismar edilirken susan bir insan topluluğu umudunu, inancını, yaşama sevincini iyiye dair olan pek çok şeyi yitirir.”

“Pozitif ve güçlendirici haberler”

Çalıştaydan elde edilen öneriler özetle şöyle:

• İllerde çocuk alanında çalışan farklı meslek gruplarından profesyonellerin yer aldığı bir ağ oluşturulmalıdır. Çalışmalar periyodik olarak tekrar edilmeli ve sosyal medya gibi araçlarda ortak bir dil kullanılmalıdır.

• Ortak bir eğitim modülü oluşturulmalı, illerde meslek elemanları için eğitim düzenlenmelidir. Eğitim modülleri hazırlanırken, mesleki disiplinlerin ihtiyaçlarına ve özelliklerine dikkat edilmelidir.

• Bölgesel ve yerel toplantıların yapılması önemlidir. Diğer şehirlerde de bu tarz çalıştaylar yapılabilir.

• Çocuk ihmal ve istismarı alanında çalışan, doğru bakış açısına sahip profesyonelleri bilmek ve alanda çalışanları haritalandırmak önemlidir.

• Çocuk, kadın ve aile politikaları ile çocuk ve kadınlara yönelik haklar açısından mevcut saldırılara karşı birlikte ses verebilmek önemlidir.

• Devletin yapması gereken işlerin buraya katılan kurumlar tarafından devlete ısrarla hatırlatılması önemlidir.

• Çocuk ihmal ve istismarı alanında çalışan profesyonellere yönelik olarak yeterli ve gerekli izin, psikolojik destek gibi meslek elemanlarını desteklemeye yönelik adımların kurumlarca atılmasını talep etmek önemlidir.

• Haber kaynaklarına doğru bir şekilde ulaşılabilmek ve haberle ilgili güvenilir profesyonel görüş alabilmek için muhabirlerden ve farklı meslek gruplarından profesyonellerden oluşan bir iletişim ağı kurulmalıdır.

• Çocukları desteklemeye ve korumaya yönelik sosyal medya hesapları açılabilir ve oyunlar- programlar da yazılabilir.

• İletişim fakülteleriyle çocuk merkezli haberciliği tartışmak üzere bir ayaya gelinmesi ve bu çalışmalarda medya katılımının daha geniş sağlanması ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalarda önemlidir.

• Tüm bunların yanında, umutlu pozitif ve güçlendirici haberlere yer vermek gerektiğinden hareketle bu bağlamda çocuk hakları merkezli, çocuk dostu bir çocuk sayfası oluşturulması önerilmektedir.