Avustralya ve İngiltere’de Çocuk İstismarı Skandallarının Resmedilmesi: Pratikte, Politikada ve Sistemdeki Etkileri

Bob Lonne, Nigel Parton 2018 İngilizce
Facebook Twitter

Queensland Teknoloji Üniversitesi, Huddersfield Üniversitesi Bob Lonne, Nigel Parton Child Abuse & Neglect Dergisi Sayı 38 (2014)

Bu makale, medyanın çocuğa karşı kötü muamele ve çocuğun korunmasına yönelik problemlerin kamu ve politik gündemde yer alması için önemli bir rol oynadığını göstermek amacıyla kaleme alındı.

Araştırmanın ilk bölümünde çocuk istismarı haberlerinin Avustralya’da nasıl yer aldığına yer veriliyor. İkinci bölümündeyse İngiltere’deki örnekler üzerinden gidiliyor. İki ülkenin verilerinin karşılaştırıldığı çalışmada her ne kadar benzer kültürel özellik gösterseler de çocuk istismarı haberlerine yaklaşımda farklı noktalar olduğu belirtiliyor. İngiltere’de sosyal servis çalışanları gibi kişilere daha düşmanca bir yaklaşım gösterildiğini buna karşın Avustralya’da kişilerden ziyade daha sistemsel bir eleştirinin yer aldığı açıklanıyor.

Ancak iki ülkede de medya çocuk istismarı konusunun başarılı bir şekilde kamu ve politik gündemde yer alması için önemli bir rol oynuyor.