Çocuk İstismarını Ele Almak: Gazete ve Televizyon Haberlerine Dair İçerik Analizi 2002-2012

Jane Long Weatherred Aralık 2016 İngilizce
Facebook Twitter

Jane Long Weatherred Gazetecilik ve Kitle İletişim Bölümü, Güney Karolina Üniversitesi

“Medyadaki haberlerin çocuk istismarı konusunu ele alışı kamu algısını da etkilediği söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sekiz ulusal gazetenin 2002 yılından 2012 yılına kadar olan dönemde çocuk istismarı ile ilgili yayınladığı haberlerin incelendiği bu araştırmada iki olay ön plana çıkıyor: Katolik Kilisesi ve Pennsylvania Devlet Üniversitesi’ndeki çocuk istismarı skandalları.

Lexis/Nexis Akademik veritabanından elde edilen 503 makalenin incelenmesi sırasında sayım ve sistematik katmanlı örnekleme teknikleri kullanıldı. Güvenilirlik rastlantısal seçilmiş örnekler üzerinden sağlandı.

Araştırma sonucunda, haber kurumlarında on yıldır çocuk istismarının bireysel çözüm gerektiren bireysel bir problem olduğu anlayışından bunun kurumsal çözüm gerektiren toplumsal bir problem olduğu anlayışına dair bir değişim gözlendi. Buna rağmen hala bireysel düzeydeki çözümlerin en iyi çözüm olduğuna dair bir çerçeve çiziliyor.”