Engelli Çocuk ve Medya: Engelli Çocukların Medyadaki Temsili

Doç. Dr. Mihalis (Michael) Kuyucu
Facebook Twitter

Doç. Dr. Mihalis (Michael) Kuyucu

Medya, günlük yaşamımızın son derece önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda bir endüstri olarak enformasyonun kitlelere yayılmasında kritik öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte, medyanın toplum üzerindeki etkisi, medyanın engellilerin ayrımcılığına katkıda bulunmaya devam ettiği, özellikle engellilikle ilgili olarak, toplumun yararına her zaman kullanılmadığı da bir gerçektir (Pirls & Popovska, 2013: 42).

Engelli insanlar dünyadaki en büyük azınlık durumundadır. Buna rağmen ABD özelinde, 2013’ten bu yana büyük televizyon kanallarında senaryolar içerisinde düzenli görülen 796 karakterin yalnızca 8’i (yüzde 1) engelli durumdadır (Alper, 2014: 58). Dolayısıyla engellilerin medyada ne şekilde temsil edildiğinin ortaya konulması ve bunun ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde yeniden ele alınması büyük öneme sahiptir.