STÖ’lerin Sosyal Medya Paylaşımlarında Mülteci Çocukların Temsili

Kübra Merve Küçükbey Çulcu 6 Şubat 2023 Türkçe
Facebook Twitter

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kübra Merve Küçükbey Çulcu Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Kübra Merve Küçükbey Çulcu’nun “Çocuk hakları kapsamında, sivil toplum örgütlerinin sosyal medya paylaşımlarında mülteci çocukları temsili” başlıklı yüksek lisans tezi, çocukların medyada temsilini inceliyor.

Medya, mültecilik ve sivil toplum alanlarındaki temsillerde çocuklar pasif, muhtaç ve kırılgan konumda ve içinde bulundukları zorlu koşullar etrafında yansıtılıyor. Bu temsillerde çocuklar birer birey ve hak sahibi özne konumundan ve hak temelli bir bakış açısından uzak, pasif konumlarda sunuluyor. Bu tezin amacı, mültecilerle ilgili alanda hak odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin sosyal medya paylaşımlarındaki mülteci çocuk temsillerini incelemek ve çocuk hakları bağlamında değerlendiriyor.

Ulusal kuruluşlardan Türk Kızılay, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Hayata Destek Derneği ve uluslararası örgütlerden Save the Children ve UNICEF’in 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, 20 Haziran Mülteciler Günü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü ve 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde yaptıkları paylaşımlardaki görseller, niteliksel bir araştırma yöntemi olan göstergebilimsel yöntem ile irdeleniyor. Elde edilen bulgular Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkeleri etrafında yorumlanarak açığa çıkarılan temsiller hak temelli perspektiften inceliyor.

Çalışma, mülteci çocuklara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin ağırlıklı olarak benimsediği yardım temelli bakış açısını, daha hak temelli taraftan yeniden inşa etmek ve hakim bakış açılarını geliştirmeyi amaçlıyor.