780 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde

Hak İnisiyatifi Derneği
Facebook Twitter

Hak İnisiyatifi Derneği

Hak İnisiyatifi Derneği, anneleriyle birlikte cezaevinde bulunan 0-6 yaş arası çocuklara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2018 yılında cezaevinde bulunan çocuk sayısının 743 olduğu, bu sayının 2019 kasım ayı itibarıyla 780’e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada 2018 yılın verilerine ilişkin 743 çocuktan 543’ünün 0-3 yaş, 200’ünün ise 4-6 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

Hak İnisiyatifi’nin açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi:

“0-3 yaş arası 543 bebekten 37’si 6 aydan daha küçük yaştadır. Buna ek olarak 35’de hamile kadın bulunmaktadır. Çocukların annelerinin 519’u hükümlü, 224’ü tutuklu durumundadır.

“Uluslararası standartlara uygun değil”

“2019 yılı Kasım ayı itibarıyla ise, resmî olmayan rakamlara göre cezaevlerindeki çocuk sayısı 780 olmuştur. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16/4. maddesi şöyle diyor: Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır.

“0-6 yaş arasında anneleriyle tutulan çocuklar için bulundukları ortam yeterli olmayıp, koşulları da uluslararası standartlara uygun değildir. BM Bangkok Kuralları,(48-52. Maddeler; hamile, emziren ve çocuğuyla birlikte hapishanede kalan kadınlara ilişkin düzenlemeler içeriyor.) tutuklu ve hükümlü kadınların hapishane şartlarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer veriyor.

“Çocuk, asla bir mahpus muamelesi görmemeli”

“Bu metinlere göre; hamile,yeni doğum yapmış,emzirme döneminde,çocuklarıyla kalan mahpuslara, ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlarda bulunularak insani koşullar sağlanmalı, çocuklar uzmanlar tarafından takip edilmelidir. Annesiyle birlikte tutulan çocuk, asla bir mahpus muamelesi görmemelidir.

“Hak İnisiyatifi olarak, öncelikle mevzuatta yer alan infaz erteleme hükümlerinin uygulamasının önündeki, geniş takdir yetkisinden kaynaklanan keyfiliğin acilen son bulmasını talep ediyoruz. Kalıcı çözüm önerisi olarak da, çocukların yararı gereği öncelikle 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler ile birlikte hamile durumda olanların infazlarının ertelenmesinin ivedilikle yasallaştırılmasını savunuyoruz.