“Çocuklar da evde yetişkinlere maruz kalıyor”

Ayşegül Özbek
Facebook Twitter

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin, “Karantinada Çocuklarla Evde Olan Yetişkinler İçin Mini Kılavuz“dan sonra bu sefer de çocuk hakları alanında çalışan Gözde Durmuş ve Melda Akbaş ile birlikte bir oyun, etkinlik rehberi hazırladı.

Az Malzemeyle Sıkıntıyla Baş Etme Etkinlikleri Kitapçığı“, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için hazırlandı.

Suntekin, Durmuş ve Akbaş, kitapçığın çıkış noktasını anlatırken şunları söylüyorlar:

“Bizler uzun süredir çocuk hakları alanında çalışan kişiler olarak pandemi ile başlayan bu sürecin çocuklar üzerindeki etkisini gözlemleyebiliyor ve ilişkili olduğumuz kurumlar aracılığıyla çocukların yaşadıklarına ilişkin bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Pandemiden önceki süreçte de var olan çocuklar arasındaki mevcut eşitsizlikler, çocukların kendilerine ve koşullarına özgü farklı ihtiyaçlarını karşılamaktaki yetersizlikler bu süreçte tekrar görünür oldu.”

19 farklı etkinlik

Bu nedenle her evde olabilecek malzemelerle yapılabilecek etkinlikleri sıraladılar.

Bunlar arasında “mandallı matematik”, “ayak tiyatrosu”, “hikaye zarları”, “kendi süper kahraman kostümünü tasarla”, “gölge tiyatrosu” gibi 19 oyun var. Yetişkinlerin çocukları evde nasıl tutacakları konusunda yakındıklarını belirten üç uzman, aslında çocukların da yetişkinlere maruz kaldığının, zamanını sürekli yetişkinlerle geçirmek zorunda olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle de etkinlik kitapçığını doğrudan çocuklara hitaben yazmışlar.

“Bu günler eşit fırsatlarla yaşanmıyor”

“Tüm çocuklar bu günleri -daha önce de olmadığı gibi- eşit fırsatlarla yaşayamıyorlar” diyen uzmanlar şöyle devam ediyor:

“Bu süreç hem çocuklar hem yetişkinler için de yeni. Bu nedenle hep birlikte arayış halindeyiz. Yani sadece yetişkinler değil, çocuklar da bu yeni süreç için kendi koşullarına uygun şekilde farklı mekanizmalar, çözümler geliştirmeye çalışıyor. Yetişkinler olarak, çocukların internet kullanımını sınırlamak, internet ortamında güvenliğini sağlamak üzerine kafa yorarken kendimizi telefon ve bilgisayarlardan alamıyor, bu kadar uzun zaman evde kalan çocuklar için yeter artık bilgisayar başında kalk diyemiyoruz belki.

Ama şunu fark etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yukarıda anlatılan yetişkin hali orta ve üst sınıf ailelerin kaygılarını kapsıyor. Birçok ailenin evinde bilgisayarı olmadığı gibi internet erişimi ya yok ya da çok kısıtlı. Yeterli sayıda kitap, oyuncak ya da çocuğun gelişimini desteklemek üzere üretilmiş materyaller her evde yok. Dolayısıyla çocuklar arasındaki bu eşitsizliği derinleştirmeden, her çocuk için erişilebilir, çocukların öğrenme, gelişme ve keyifli vakit geçirme ihtiyaçlarına karşılık gelecek içerikler üretmek konusunun önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

“Kitapçığın basılması için önerilere açığız”

Malzeme, oyuncak yetersizliği dışında diğer önemli konunun internet erişimi olduğundan söz eden Suntekin, Durmuş ve Akbaş, şu an etkinlik kitapçığını online kanallarla erişime sokmak zorunda olduklarından söz ediyor:

“Bu kitapçığın – ve geri dönüşlerle ve yeni ihtiyaçlarla bir seri olarak hazırlamayı düşündüğümüz bu kitapçıkların- basılıp internet erişimi kısıtlı ailelere dağıtılması için de farklı alternatifler arayışındayız. Hem kitapçığın yaygınlaşması hem de daha kapsayıcı olabilmesi gibi konularda önerilere, birlikte düşünmeye ve dayanışmaya da açığız.”