Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları: Hak Temelli Perspektif

UNICEF 2007 Türkçe
Facebook Twitter

UNICEF

Eğitim sürecindeki muhabirlere yönelik UNICEF tarafından hazırlanan bu rehber amaç olarak çocuk haklarını takdir eden ve bu haklara saygı gösteren, sorumluluk sahibi haber muhabirliği becerileri geliştirmeye yardımcı olacak kavram ve bilgileri sunmayı hedefliyor.

“Çocuk Haklarına Giriş” başlıklı birinci ünite, hakları anlamanın neden bu kadar önemli olduğu konusunda arka plan bilgisi vererek çocuklarla ilgili haberlerde ortaya çıkan iyi uygulamaların yanı sıra, sorunları ve zorlukları ele alıyor.

“Çocuk Hakları ve Profesyonel Muhabirlik Uygulamaları” başlıklı ikinci ünite, profesyonel muhabirlik uygulamalarını çocuk hakları perspektifinden ele alıyor ve muhabirler olarak işimizi hangi politika ve bağlamlara uygun olarak geliştirmemiz gerektiği üzerinde duruyor. İkinci ünite şu başlıklar üzerinden ele alınmış:

  1. Davranış Kuralları ve Yayıncılık İlkeleri
  2. Çocuk Koruma Politikaları
  3. Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar
  4. Habere Ulaşmak ve Kaynaklar
  5. Çocuklarla Mülakat
  6. Silahlı Çatışmada Çocuklar
  7. Çocukların Sesini Duymak ve Çocuk Merkezli Medya
  8. Çocuklarla İlgili En İyi Gazetecilik Uygulamaları