“Çocuk Odaklı İletişim Rehberi” Yayımda

Dr. A. Zeynep Kılıç, Melda Akbaş 10 Aralık 2023 Türkçe
Facebook Twitter

Suna'nın Kızları Dr. A. Zeynep Kılıç, Melda Akbaş

Suna’nın Kızları, çocuk haklarına ışık tutmayı hedefleyen “Çocuk Odaklı İletişim Rehberi“ni yayımladı.  

Rehber, kurumların ve iletişim uzmanlarının çocuk hakları için güçlü ve kalıcı etkiler yaratacak çalışmalar hayata geçirmesini teşvik etmek ve iletişim süreçlerinde de çocuklara karşı sorumluluklarının altını çizmek amacıyla hazırlandı.

“Çocuk Odaklı İletişim Rehberi” reklamcılık, pazarlama, sinema, televizyon, radyo, yayımcılık, gösteri ve görsel sanatlar gibi yaratıcı endüstri çalışanlarının yanı sıra etkinlik yönetimi alanında görev yapan ekipler ve çocuklarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren marka temsilcilerinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Çocuk odaklı iletişim, planlama, üretim ve yaygınlaştırma aşamalarını içeren tüm iletişim süreçlerinde, çocuk haklarına duyarlı biçimde faaliyet göstermek demektir. Çocuk odaklı iletişim için yol gösterici ilkeler rehberde şöyle sıralanıyor:

  • Çocukların insan onurunu korumak.
  • Çocuklara hiçbir koşulda zarar vermemek.
  • Çocukların görüşlerini önemsemek ve duyulmasına aracı olmak.
  • Çocuk haklarına dair toplumun bilgi ve farkındalığını artırmak.

Dr. A. Zeynep Kılıç ve Melda Akbaş’ın kaleme aldığı rehberle ilgili olarak Suna’nın Kızları kurucusu İpek Kıraç, “Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren hayatımıza giren ve günlük hayatın akışı içerisinde her gün yeniden üretilen hatalı söylemlerin temelinde bakış açımız ve çocuğa yönelik algımız yatıyor. Dolayısıyla biz sorunun doğduğu noktaya temas ederek, çözümü yine buradan başlatmak istiyoruz. Bu dönüşüm yolculuğunda da iletişimcilere büyük görevler düşüyor” dedi.

Çocuk odaklı bir iletişimin, çocukların yetişkinlerle eşdeğerli olduğunun kabulüyle başladığının altını çizen rehberde, yetişkinler tarafından tasarlanan tüm içerik, program veya stratejilerin doğrudan ya da dolaylı olarak çocukları etkilediği hatırlatılıyor. Çalışmaların tasarlanma ve uygulanma sürecinde çocukların ihtiyaçlarına, önceliklerine ve gerçekliklerine önem verilmesi gerektiği belirtiliyor.