Çocuklara İlişkin Yayın İlkeleri Rehberi

BBC Ağustos 2004 Türkçe
Facebook Twitter

BBC

BBC tarafından hazırlanan bu rehber, çocuklarla çalışırken ve çocuklarla ilgili konularda haber yaparken, BBC çalışanlarının uyması gereken etik ilkeleri bir araya getiriyor.

Çocukların ve genç insanların refahının korunmasına ilişkin sorumluluğu uygulamada personelini desteklemek için hazırlanan Çocuk Koruma Politikasında, 15 yaşın altındaki her birey çocuk olarak; 15, 16,17 yaşındaki bireyler ise genç olarak tanımlanıyor.

Genel yayın ilkelerinin ve çocuk koruma politikasının tanıtıldığı rehberde çocuklarla mülakat, çocuklar ve rıza, çocuk ve genç katılımı, kimlik gizleme, İnternette çocukların korunması gibi başlıklar yer alıyor.