Uluslararası Çocuk İstismarından Korunma Kılavuzu

Uluslararası Çocuk Merkezi Nisan 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Uluslararası Çocuk Merkezi

Uluslararası Çocuk Merkezi “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması İçin Terimler ve Kavramlar Kılavuzu”nu Türkçe’ye kazandırdı.

Çocukların sömürü ve istismardan korunmaları için doğru ve ortak bir dil kullanımını amaçlayan, ECPAT International girişimiyle “Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu” tarafından oluşturulan ve 28 Ocak 2016 tarihinde Lüksemburg’da kabul edilen “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler ve Kavramlar Kılavuzu” Uluslararası Çocuk Merkezi ve uzmanlar grubu tarafından tercüme edildi ve uyarlandı.

Kılavuzun amacı, çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terimleri ve kavramları anlamaya ve kullanmaya yardımcı olacak bir kılavuz sunuyor.

Tercüme edilen metin, Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti’nin desteği ve Prof. Dr. Betül Ulukol, Dr. Figen Paslı, Özge Şahin, Selen Doğan ve Mustafa Uygur’un katılımları ile oluşturulan multidisipliner bir çalışma grubu tarafından kontrol edildi ve metindeki yeni terimler ve kavramlar Türkçe’ye uyarlandı. ECPAT’ın onayı ve Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu’nun katkıları ile ilgili ulusal mevzuat kılavuza eklendi.

Kılavuzun ana başlıkları şöyle:

 • Çocuk
 • Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet
 • Çocuğun Cinsel İstismarı
 • Çocuğun Cinsel Sömürüsü
 • Çocukların Fuhuşta/Fuhuş Amacıyla Sömürülmeleri
 • Çocuk Pornografisi
 • Çocuğun Çevrim İçi Canlı Cinsel İstismarı
 • Çocukların Cinsel Amaçlar için Teşviki
 • Çocukların Seyahat ve Turizm Ortamlarında Cinsel Sömürüsü
 • Çocukların Satılması
 • Çocuk Ticareti
 • Çocuk Yaşta/Erken Evlenme
 • Zararlı Uygulamalar
 • Köleliğin/Çocuk Köleliğinin Bugünkü Biçimleri
 • En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği
 • Cinsel Sömürü ve/veya Cinsel İstismar Mağduru Çocuk
 • Çocuklara Yönelik Cinsel Suçların Failleri