Yerel Basında Çocuk Odaklı Habercilik: Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem Gazeteleri Üzerine Bir Araştırma

Hande Ökeli Ulusoy 2019 Türkçe
Facebook Twitter

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hande Ökeli Ulusoy

Geçmişten günümüze çocuğa ve çocukluk haklarına yönelik yaklaşımlar farklılıklar
göstermiştir. Tarih boyunca çocuk, kimi zaman bir ilk günah ürünü, kimi zaman yetişkinler
dünyasının bir parçası, kimi zaman ise masumiyetin simgesi olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün,
her ne kadar çocuk ve çocuk hakları yasalar önünde korunuyor olsa da medyada yetişkinler
dünyasının hâkimiyetini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Çocuğu ve çocuk haklarını
gözeten bir habercilik anlayışı olarak çocuk odaklı habercilik, medyada çocuğu daha fazla
görünür kılmayı, bunu yaparken de hak ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışmada, Antalya yerel basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinde yer
alan çocuk içerikli haberler, çocuk odaklı habercilik bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda,
21 Eylül 2018 – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında dağıtımı yapılan 24 gazete içerik çözümlemesi
yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular çocuk odaklı habercilik anlayışına göre
yorumlanmıştır.