Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek Raporu

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı - Prof. Dr. Feyza Çorapçı Ekim 2019 Türkçe
Facebook Twitter

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı - Prof. Dr. Feyza Çorapçı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Türkiye’de 8-12 yaş arası çocukların yüzde 85’i serbest zamanlarını ev ödevi yaparak geçiriyor, 15-24 yaş arasındakilerin yüzde 75’i ise alışveriş merkezine gitmeyi tercih ediyor.

Sanat derslerinin okul müfredatında kısıtlı yer bulması hatta ilk vazgeçilen ders olması başta olmak üzere ekonomik düzey göz önünde bulundurulunca bazı ailelerin çocuklarının sanata erişimi de çok zor olabiliyor.

Oysaki sanat çocuk ve gençlerin hayatında pek çok şeyi değiştirebilme gücüne sahip.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sekizincisini paylaştığı kültür politikaları raporu, çocukların ve gençlerin en erken yaşlardan itibaren sanatla büyümesinin yaratacağı olumlu etkilerini gündeme taşıyor.

Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” raporu, yerel yönetimlerin, kültür-sanat kurumlarının ve ailelerin, çocukların ve gençlerin iyi olma halini güçlendirecek ve gelişim süreçlerine katkı sağlayacak adımlar atması için somut öneriler sunuyor.