Çocuk İstismarı Haberlerinin Yazılı Basında Sunumu

Esin Ece Özdemir 2012 Türkçe
Facebook Twitter

Esin Ece Özdemir Yüksek Lisans Tezi, Gazetecilik Bölümü, Gazi Üniversitesi

“Bu çalışmada ‘Çocuk İstismarı Haberlerinin’ yazılı basında sunumu incelenmiştir. Böylelikle çocuk istismarı ile ilgili yazılı basında çıkan haberler incelenerek, basının bu konuya yaklaşımı tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında, çocuk istismarı haberlerinin yazılı basında nasıl sunulduğunu belirlemek amacıyla Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinin 1 Ocak- 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki nüshaları ele alınmıştır. Bu gazeteler Ocak 2010 yılı itibariyle tirajı 100.000’inin altında, 100.000 – 400.000 arasında ve 400.000’inin üzerinde olan gazeteler arasından seçildi. Örnek olarak ele alınan gazetelerde konuya ilişkin haberler ve habere ilişkin fotoğrafların bir yıllık süreçte sayısal olarak oranları çıkartılarak içerik analizi tekniğinin nicel aşaması uygulandı.

Araştırma sayesinde; hem çocuklarla ilgili yapılan haberlerin özellikleri değerlendirilmiş hem de haberde çocuğun istismar edilmemesine yönelik bulgular ortaya konulmuştur. Çalışmanın önemi, haberin üretimi ve sunumu sürecinde kitle iletişim araçlarının haberi alıcıyla buluştururken yapılabilecek hataları belirleyebilmektir. Bu sayede haber yapanların yani muhabirlerin, çocuklarla ilgili haberler yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği sunulacaktır.”