Etiketler: medya ve çocuk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

2009

Türkçe

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından yapılan araştırmada TRT1, Kanal D, ATV ve Samanyolu televizyon kanallarında 1 Ekim-15 Ekim 2009 tarihlerinde yayınlanan ana haber bültenleri izlenerek 60 haber programı haberlerde kurgulanan çocuk temsillerini açığa çıkarmak ve çocuk hakları açısından değerlendirmek için incelendi. Bunun için, haberde çocukların yer alma düzeyi, çocukların görünürlüğü, çocukların yer aldığı […]

Prof. Dr. Ruhdan Uzun

2014

Türkçe

“İletişim araçlarının etkileri söz konusu olduğunda en çok tartışılan konulardan biri medya içeriğinin çocuklar üzerindeki etkileridir. Çocuğun gerek bedensel gerekse zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle etkiye daha açık olduğu ve gelişimine zarar verebilecek etkilerden özel koruma gereksinimi bulunduğu kabul edilmektedir. Çocukların korunması medya bağlamında, çocukların gelişimlerine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmaktan korunmaları ve […]

Ayşegül Doğrucan, Zahide Yıldırım

2011

Türkçe

“Çalışmamızda 2010 yılında Temmuz 2010 ve Aralık 2010 tarihleri arasında yayınlanmış altı gazetenin haberleri incelenerek, bu gazetelerdeki çocuk haberleri belirlenmiş, bu haberlerden çocuk istismarı haberleri seçilerek incelenmiştir. Çalışmamızda, söz konusu haberlerin, çocuk haklarına ve medya etiğine uygunluk derecelerinin saptanması ve bu saptama üzerinden ‘çocuk istismarı’ ile ilgili haberlerde belirlenen ilkelerin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. […]

Hülya Örki

Nisan 2018

Türkçe

“Etiketleme teorisine göre; bireylerin suç işlemesi üzerinde, etiketlenmiş olmalarının büyük etkisi bulunmaktadır. Bu süreç, etiketlenme, dışlanma ve bireyin eleştirilen niteliklerinin pekiştirilmesi şeklinde çalışmaktadır. Etiketleme sürecinin işlemesinde kitle araçlarının da büyük katkısı vardır. Suça karıştığı iddia edilen birey henüz şüpheli durumundayken etiketlenmekte ve ceza adalet sisteminin soruşturma ve kovuşturma aşamalarından etiketlenmiş olarak geçmektedir. Bu çalışma amacı […]

Feyyaz Fırat

Eylül 2016

Türkçe

“İnternetin haber üretimini ve sunumunu kolaylaştırıcı olanakları İnternet gazetelerinde basılı gazetelere kıyasla çok daha fazla haber yer almasını sağlamaktadır. Fakat gerek habercilerin daha fazla ve ‘anlık’ haber sunma kaygısı gerekse yeterli mesleki bilgiye sahip olmamaları, haberin niteliksel/etik unsurlarının ihmal edilmesine sebep olabilmektedir. Bu hatalar, söz konusu çocuk içerikli haberler olduğunda çok daha bariz bir hal […]

UNICEF, Mediawise

Ocak 2005

İngilizce

Mediawise ve UNICEF iş birliği ile hazırlanan bu rehber, medya çalışanlarına çocuklarla ilgili haberler yaparken nasıl çocuk haklarını ve çocukların katılımlarını teşvik edici bir yöntem izleyebileceklerini göstermek amacıyla hazırlanmış. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini temel olarak benimseyen bu çalışma medya çalışanları için kendi pratiklerinin ve bağlı oldukları medya kuruluşunun ne derece çocuk haklarını koruyucu […]

Rasaq Kayode Awosola, Osakue Stevenson Omoera

2008

İngilizce

Özet “Nijerya’daki Oredo Yerel Yönetimini örnek vaka olarak inceleyen bu çalışma, medyanın ve özellikle de televizyon mecrasının çocuk hakları ve çocuk yaşamı konularında halkı bilinçlendirme yönündeki önemini incelemektedir. Çalışmanın amacına yönelik olarak yerel yönetim dört farklı bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden 200 katılımcı tesadüfi bir şekilde seçilmiştir. Katılımcılara anketler dağıtıldı ve bu anketler basit frekans […]

Rabia Çalhan

Temmuz 2008

Türkçe

‘Çocuğa şiddet’in ele alındığı bu çalışma; basına yansıyan çocuk ve şiddet içerikli olayları gazete arşivlerinde yer alan haberler aracılığıyla incelemeyi ve birtakım sonuçlara varmayı amaçlamaktadır. Çalışmada; meydana gelen şiddet olaylarının gazetelere ne sıklıkla ve nasıl yansıdığı, bu olaylarda kimlerin şiddet uyguladığı, kimlerin şiddete maruz kaldığı, şiddetin türü, nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu, olayların gerçekleştiği yerleşim […]

Esin Ece Özdemir

2012

Türkçe

“Bu çalışmada ‘Çocuk İstismarı Haberlerinin’ yazılı basında sunumu incelenmiştir. Böylelikle çocuk istismarı ile ilgili yazılı basında çıkan haberler incelenerek, basının bu konuya yaklaşımı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, çocuk istismarı haberlerinin yazılı basında nasıl sunulduğunu belirlemek amacıyla Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinin 1 Ocak- 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki nüshaları ele […]

Cem Tutar

2014

Türkçe

“Çocuk hakları birçok konuda sıklıkla gündeme gelmekte, basının bu konudaki duyarlılığı konusunda eleştiriler sürmektedir. Türkiye’de ana akım medyada da benzer örnekler söz konusudur. Haklar ve temsiliyet açısından kadınlar, çocuklar, engelliler, farklı cinsel ve kültürel kimlikler hala mağdur durumdadır. Çocukların medyada farklı toplumsal kategoriler içinde öteki olarak temsili, toplumun sürdürülebilirliği açısından dikkate alınması gereken bir konudur. […]