Çocukların Medyadan ve Medyada Korunması: Çocuklara Yönelik Etik Davranış Kurallarının İncelenmesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun 2014 Türkçe
Facebook Twitter

Akdeniz İletişim Dergisi Prof. Dr. Ruhdan Uzun

“İletişim araçlarının etkileri söz konusu olduğunda en çok tartışılan konulardan biri medya içeriğinin çocuklar üzerindeki etkileridir. Çocuğun gerek bedensel gerekse zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle etkiye daha açık olduğu ve gelişimine zarar verebilecek etkilerden özel koruma gereksinimi bulunduğu kabul edilmektedir. Çocukların korunması medya bağlamında, çocukların gelişimlerine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmaktan korunmaları ve medya içeriklerine konu olan çocukların korunması biçiminde ikili bir yapı göstermektedir. Sözü edilen korunmaların sağlanması bir yandan yasalarla gerçekleştirilmeye çalışılırken diğer yandan da ortaya çıkan sorunlara etik kurallarıyla çözüm aranmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’de iletişim mesleklerinde çalışanlar için oluşturulan etik kodların içeriklerinin çocuk hakları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çocukların zararlı medya içeriklerinden korunmasına yönelik mesleki kurallar analiz edilerek tartışılmıştır. Böylelikle, iletişim alanında çalışanların işlerini yaparlarken çocuk haklarını ihlal etmemeleri ve hak temelli uygulamaları ilerletebilmelerine yönelik öneriler geliştirilmiştir.”