Çocuğa Şiddetin Basında Sunumu

Rabia Çalhan Temmuz 2008 Türkçe
Facebook Twitter

Rabia Çalhan Yüksek Lisans öğrencisi Gazetecilik Bölümü, Atatürk Üniversitesi

‘Çocuğa şiddet’in ele alındığı bu çalışma; basına yansıyan çocuk ve şiddet içerikli olayları gazete arşivlerinde yer alan haberler aracılığıyla incelemeyi ve birtakım sonuçlara varmayı amaçlamaktadır. Çalışmada; meydana gelen şiddet olaylarının gazetelere ne sıklıkla ve nasıl yansıdığı, bu olaylarda kimlerin şiddet uyguladığı, kimlerin şiddete maruz kaldığı, şiddetin türü, nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu, olayların gerçekleştiği yerleşim yeri ve olaya konu olan bireylerin cinsiyeti sorularına yanıt aranmaktadır.

Çalışmanın evreninde üç gazetenin 2007 yılı nüshaları yer almaktadır. Üç gazetenin seçiminde Türk basınının genel karakterini yansıtabilme durumları göz önünde bulundurulmuştur. ‘Merkez sağ’ basını temsilen Zaman gazetesi, ‘merkez’i temsilen Hürriyet gazetesi, ‘sol’ basını temsilen de Cumhuriyet gazetesi seçilmiştir.

Gerekli materyalin toplanması için Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetesinin 2007 yılına ait bütün nüshaları incelenerek çocuk ve şiddet içerikli haberler taranmış ve bu haberler içerik ve söylem analizi yapılarak sonuçlara varılmıştır. Ortaya şu ‘tez’ çıkmıştır: Çocuğa uygulanan şiddete ya da çocuğun uyguladığı şiddete ilişkin haberler gazetelerde çoğunlukla ‘olduğu gibi’ ve yorumsuz, bazen de abartılı olarak verilmiştir.