Suça İtilmiş Çocukların Yazılı Basında Temsili

Hülya Örki Nisan 2018 Türkçe
Facebook Twitter

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11 Sayı 56 (2018) Hülya Örki Arş. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

“Etiketleme teorisine göre; bireylerin suç işlemesi üzerinde, etiketlenmiş olmalarının büyük etkisi bulunmaktadır. Bu süreç, etiketlenme, dışlanma ve bireyin eleştirilen niteliklerinin pekiştirilmesi şeklinde çalışmaktadır. Etiketleme sürecinin işlemesinde kitle araçlarının da büyük katkısı vardır. Suça karıştığı iddia edilen birey henüz şüpheli durumundayken etiketlenmekte ve ceza adalet sisteminin soruşturma ve kovuşturma aşamalarından etiketlenmiş olarak geçmektedir.

Bu çalışma amacı etiketleme teorisi bağlamında suça itilmiş çocukların medyada temsil edilme biçimlerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye’de yazılı basında 01.01.2014- 30.06.2014 tarihleri arasında aylık tirajı en yüksek olan üç gazete –Zaman, Posta ve Hürriyet- seçilmiştir. Seçilen gazetelerin altı aylık yayınlarında yer alan çocuk haberleri incelenmiş ve ilgili haberler nitel metin analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.”