Yazılı Basında Çocuk İstismarı Haberlerinin İncelenmesi

Ayşegül Doğrucan, Zahide Yıldırım 2011 Türkçe
Facebook Twitter

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 4 Sayı 2 (2011) Ayşegül Doğrucan, Zahide Yıldırım

“Çalışmamızda 2010 yılında Temmuz 2010 ve Aralık 2010 tarihleri arasında yayınlanmış altı gazetenin haberleri incelenerek, bu gazetelerdeki çocuk haberleri belirlenmiş, bu haberlerden çocuk istismarı haberleri seçilerek incelenmiştir.

Çalışmamızda, söz konusu haberlerin, çocuk haklarına ve medya etiğine uygunluk derecelerinin saptanması ve bu saptama üzerinden ‘çocuk istismarı’ ile ilgili haberlerde belirlenen ilkelerin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca ‘çocuk istismarının’ haberlerde işleniş şeklinin tespiti ve bu tespite bağlı olarak haberler üzerinden toplumda ‘çocuk istismarına’ ve çocuk haklarına ilişkin dikkat çekme çabasının olup olmadığı incelenmiştir.”