Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Cem Tutar 2014 Türkçe
Facebook Twitter

Yaşar Üniversitesi Dergisi Cilt 9 Sayı 34 (2014) Cem Tutar Doktora Öğrencisi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Ege Üniversitesi

“Çocuk hakları birçok konuda sıklıkla gündeme gelmekte, basının bu konudaki duyarlılığı konusunda eleştiriler sürmektedir. Türkiye’de ana akım medyada da benzer örnekler söz konusudur. Haklar ve temsiliyet açısından kadınlar, çocuklar, engelliler, farklı cinsel ve kültürel kimlikler hala mağdur durumdadır.

Çocukların medyada farklı toplumsal kategoriler içinde öteki olarak temsili, toplumun sürdürülebilirliği açısından dikkate alınması gereken bir konudur. Bu nedenle çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık geliştirilmesi ayrıcalıklı bir konuma yükselmektedir. Basın bu konudaki misyonundan giderek uzaklaşmaktadır.

Çocuklar medyada temsil edilirken haber değeri ve haberin sansasyonel özelliklerinden dolayı, ‘çocuk hakları’ konusuna duyarsızlaşma ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmemesi gözlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye ulusal basını içinde yer alan dört farklı gazetenin haberleri incelenmekte ve haberleri çocuk haklarına duyarlılıkları açısından karşılaştırılmaktadır.”