Çocuk Hakları ve Medya: Nijerya’dan Deneyimler

Rasaq Kayode Awosola, Osakue Stevenson Omoera 2008 İngilizce
Facebook Twitter

Studies on Home and Community Science Dergisi Cilt 2 Sayı 2 (2008) Rasaq Kayode Awosola, Osakue Stevenson Omoera Ambrose Alli Üniversitesi, Ekpoma, Nijerya

Özet

“Nijerya’daki Oredo Yerel Yönetimini örnek vaka olarak inceleyen bu çalışma, medyanın ve özellikle de televizyon mecrasının çocuk hakları ve çocuk yaşamı konularında halkı bilinçlendirme yönündeki önemini incelemektedir.

Çalışmanın amacına yönelik olarak yerel yönetim dört farklı bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden 200 katılımcı tesadüfi bir şekilde seçilmiştir. Katılımcılara anketler dağıtıldı ve bu anketler basit frekans tabloları ve yüzdeleri kullanılarak analiz edildi.

Çalışmada bir iletişim aracı olarak televizyonun çeşitli programlar vasıtasıyla halk arasında çocuk hakları konusunda farkındalık yaratabileceği sonucuna ulaşıldı. Ancak bu farkındalığın yerleşimcilerin yerelde çocuklara yönelik davranışlarına yansımadığı gözlemlendi. Bulgular sonucunda, halkın çocuk haklarına, hayatına ve gelişim sorunlarına yönelik davranışlarını geliştirmeye yönelik önerilere yer verildi.”