“Öğrencilerin sadece yüzde 5’i uzaktan eğitime ulaşıyor”

Ruken Tuncel
Facebook Twitter

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen)  Mardin Şubesi, uzaktan eğitim sürecine ve pandemide okulların açılmasına  ilişkin velilerle  anket yaptı. Mardin merkez ve ilçelerinde yapılan anketin sonucuna göre; velilerin yüzde 58,1’i salgın sürecinde çocuklarını okula göndermek istemiyor.

Velilerin yüzde 85,4’ü MEB’in okullarda aldığı önlemleri yetersiz buluyor. Öğrencilerin sadece yüzde 5’i uzaktan eğitim sürecine dahil olabiliyor.

“Çocuğa şiddet arttı”

Araştırmanın sonucuna ilişkin bianet’e konuşan Eğitim Sen Mardin Şubesi Eğitim Sekreteri Duygu Özbay, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğinin hiçbir zaman olmadığını ancak pandemi sürecinde eşitsizliğin daha çok fazla arttığını söyledi.

“Pandemi sürecinde kırsal ve kent arasında kırılganlıkların derinleştiğini belirten Özbay, şöyle devam etti: “Eğitimde fırsat eşitliği yaratmanın en etkili yolu toplumdaki en dezavantajlı kesimlerin maksimum yararına göre bir eğitim programı inşa etmektir. Fakat ülkedeki eğitim anlayışı daha çok neoliberal politikalar ekseninde dönüştüğü için fırsat eşitliği hiçbir zaman gerçekleştirilemedi

Pandemi koşullarında ise var olan eşitsizlik giderek derinleşti. Yoksul, mülteci yani dezavantajlı gruptaki çocuklar daha da mağdur oldu ve eğitimden uzaklaştı. Bu süreçte çocuğa şiddet arttı, çocuk işçilik arttı ve erken yaşta evlilikler arttı.

“Erken yaşta evliliği önlemek için okullar açılmalı”

“Okulların çok yönlü koruyucu ve soyalleştirici aynı zamanda çocuk işçiliği, erken yaşta evliliği, istismarı azaltıcı ve engelleyici rolleri bulunuyor. Bu nedenle okulların bulaş riskini azaltacak yeterli tedbirlerin alınarak açılması bizim için çok önemli.

“Fondemetal bir hak olan yaşam hakkı üzerine inşa edilen eğitim hakkının sürdürülebilir olması için önceliğimiz öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin yaşamsal varlığının önemsenmesidir.”

“Günlerce elektirik kesintisi yaşanıyor”

Özbay, Mardin’in özellikle kırsal bölgelerinde bilgisayar, cep telefonu, internet gibi uzaktan eğitim materyallerine erişimin olmadığını belirtti: “Öğrencilerin büyük bir bölümünün bilgisayarı ve interneti yok. Büyük kısmı eğer televizyonları EBA TV’yi erişiyorsa o şekilde dersleri takip ediyor.

Ancak Mardin elektrik kesintilerinin çok fazla yaşandığı bir kent olduğu için öğrenciler her şekilde eğitime erişmekte zorluk yaşıyor. Nisandan ağustos ayına kadar Derik ve Kızıltepe’de günlerce elektrik yoktu. MEB’e DEDAŞ’a ilgili her yere çağrı yaptık ama sorun giderilmedi. Sorunların hiçbiri çözülmediği gibi katlanarak devam ediyor.”

“Velilerde ve öğrencilerde kırılganlık görüyoruz”

Velilerin EBA Destek Noktaları ile ilgili tepkilerini de aktaran Özbay, son olarak şöyle dedi: “Görev yaptığım okul, dezavantajlı bir bölgede, veliler ‘bizim zaten internetimiz, bilgisayarımız yok, neden durumu iyi olanların yaşadıkları yerlerde EBA destek açılıyor’ diye soruyorlar.

“Dezavantajlı bölgelere değil, bilgisayar ya da internet erişimi olan bölgelere EBA Destek Noktalarını açtılar. Bu öğrenciyi de veliyi incitiyor, kırılganlık yaşatıyor.

“Anadili Türkçe olmayanlar eğitimde uzaklaşıyor”

“Ayrıca bir diğer önemli sorun ise anadili Türkçe olmayan çocuklar. Mardin’de Arap, Kürt, Süryani çocuklar var. Özellikle ilköğretim çağındaki bu çocuklar uzaktan eğitim sürecinde çok büyük zorluk yaşıyor.

Yüz yüze eğitimde öğrencilerle birebir ilgilenme, çocuğun kendini ifade etme şansı, tanıma olanağı oluyor. Ama uzaktan eğitimde anadili Türkçe olmayan çocuklar anlamakta çok daha zorluk yaşadıkları için eğitimden uzaklaşıyorlar.”

ERG: Öğrencilerin yüzde 22,2’si EBA’yı aktif kullanıyor

ERG (Eğitim Reformu Girişimi) 12 Eylül’de yayınladığı ‘Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitimin İçeriği’ adlı raporununda Mardin’e ilişkin bilgi vermişti. Raporda, fırsat eşitsizliğinin yaşandığın bölgeler arasında gösterilen Mardin için şöyle denilmişti: “Mardin’e bağlı Mazıdağı ilçesinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı yüzde 84,3’tür. Öğrenciler için bu oran yüzde 15,5’tir. Mardin ili genelinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı ise yüzde 80,9, öğrencilerin oranı ise yüzde 22,2’dir. Bu oranların eğitimde fırsat eşitliği ve etkili öğretimin eksikliği açılarından iyi analiz edilmesi gerekiyor.”

Eğitim Sen Mardin Şubesi’nin yaptığı anketin sonuçları şöyle: 

Öğrenciler uzaktan eğitim sürecine dahil olabiliyorlar mı?

Yüzde 59,7’si “kısmen”, yüzde 36’sı “hayır”, yüzde 4’ü “evet” dedi.

Öğrenciler uzaktan eğitime hangi teknolojik bileşenleri kullanarak dahil olabiliyor?

Velilerin yüzde 24’ü televizyon, yüzde 47 telefon bilgisayar, yüzde 10,7’si de hiçbiri yanıtını verdi.

Veliler, öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanamamasının ise bir tek nedene bağlı olmadığını belirttiler. Ankete göre; bilgisayar telefon gibi materyallerin yanı sıra elektrik kesintisi ve internete erişim de bütün öğrenciler için sorun oluyor.

“Salgın sürecinde çocuğunuzu okula göndermeyi düşüyor musunuz?” sorusuna ise; velilerin yüzde 58,’i “hayır” cevabını verdi.
Velilerin, yüzde 85,4’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar aldığı tedbiri yeterli bulmadığını söyledi.