Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing Kuralları)

Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1985 Türkçe
Facebook Twitter

Birleşmiş Milletler

Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları diğer adıyla, Pekin (Beijing) Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1985 tarihinde 40/33 sayılı kararıyla kabul edildi.

Kurallar tavsiye niteliğinde olmasına rağmen, uluslararası bağlayıcılığı olan sözleşmelerin yorumlanmasında temel alınan belgeler arasında yer alıyor ve Çocuk Hakları Komitesi tarafından imzacı devletlerin mutlaka uyması gereken normlar arasında gösteriliyor.

Altı bölümden oluşan kurallarda, ilk etapta genel ilkeler ve kuralların kapsamı, sonraki etaplarında ise soruşturma, kovuşturma, yargılama ve hüküm süreçlerinde uygulanması gereken normlar ele alınıyor.