Etiketler: Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler

25 Mayıs 2000

Türkçe

Protokol,  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde A/RES/54/263 sayılı karar ile kabul edilerek imzaya ve onay açıldı. 12 Şubat 2002 tarihinde ise 10. maddenin öngördüğü şekilde yürürlüğe girdi. 8 Eylül 2000 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan protokol, 4 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları […]

Birleşmiş Milletler

25 Mayıs 2000

Türkçe

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde kabul edildi. 18 Ocak 2002 tarihinde ise yürürlüğe girdi. Türkiye Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzaladı. Protokol’ün uygun bulunduğuna dair 4755 sayılı Kanun ile birlikte 19 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe […]

Birleşmiş Milletler

14 Aralık 1990

Türkçe

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları diğer bir adıyla Havana Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde 45/113 sayılı kararıyla kabul edildi. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar ile ilgili hazırlanmış ilk kapsamlı uluslararası belge özelliği taşıyan kuralların, taraf devletler için doğrudan herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin özgürlüğünden […]

Birleşmiş Milletler

29 Kasım 1985

Türkçe

Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları diğer adıyla, Pekin (Beijing) Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1985 tarihinde 40/33 sayılı kararıyla kabul edildi. Kurallar tavsiye niteliğinde olmasına rağmen, uluslararası bağlayıcılığı olan sözleşmelerin yorumlanmasında temel alınan belgeler arasında yer alıyor ve Çocuk Hakları Komitesi tarafından imzacı devletlerin mutlaka uyması gereken […]

Birleşmiş Milletler

20 Kasım 1989

Türkçe

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 44/25 sayılı karar ile kabul edilip imza, onay ve katılıma açıldı.  Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladı ve  11 Aralık 1994 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bildirgelerin bağlayıcı metinler […]

Birleşmiş Milletler

20 Kasım 1959

Türkçe

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden günlerde kabul edilen bildiri savaş sırasında çocukların zarar görmesi ve daha önce imzalanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin çocukları korumada yeteri kadar etkin olamamasından doğan ihtiyaçla masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne paralel olarak hazırlanan BM Çocuk Hakları Bildirisi, 20 Kasım 1959 tarihinde Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul […]