Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler 14 Aralık 1990 Türkçe
Facebook Twitter

Birleşmiş Milletler

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları diğer bir adıyla Havana Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde 45/113 sayılı kararıyla kabul edildi.

Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar ile ilgili hazırlanmış ilk kapsamlı uluslararası belge özelliği taşıyan kuralların, taraf devletler için doğrudan herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar ile ilgili düzenlenmiş 37. maddesinin yorumlanmasında ve uygulanmasında tavsiye niteliği taşıyor.

Beş temel bölümden oluşan kurallar içinde ilk etapta kuralların kapsamı hakkında bilgi veriliyor. Diğer etaplarda ise çocukların tutulduğu kurumların idaresi ve personeliyle ilgili uyulması gereken kurallar yer alıyor.