Uluslararası Mevzuat

Uluslararası mevzuat bölümünde çocuk haklarını korumak ve düzenlemek amacıyla hazırlanmış, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme, bildiri ve ek protokollere ulaşabilirsiniz.

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi

25 Ocak 1996, Türkçe

25 Ocak 1996

Türkçe

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 25 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilerek üye devletlerin imzasına sunuldu. Türkiye tarafından 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan sözleşme 1 Şubat 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Sözleşmenin amacı; çocukların yüksek çıkarları için, haklarını geliştirmek, onlara usule ilişkin haklar tanımak ve bu hakların, çocukların doğrudan […]

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukları Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol 

Birleşmiş Milletler

25 Mayıs 2000, Türkçe

25 Mayıs 2000

Türkçe

Protokol,  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde A/RES/54/263 sayılı karar ile kabul edilerek imzaya ve onay açıldı. 12 Şubat 2002 tarihinde ise 10. maddenin öngördüğü şekilde yürürlüğe girdi. 8 Eylül 2000 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan protokol, 4 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları […]

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

Birleşmiş Milletler

25 Mayıs 2000, Türkçe

25 Mayıs 2000

Türkçe

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde kabul edildi. 18 Ocak 2002 tarihinde ise yürürlüğe girdi. Türkiye Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzaladı. Protokol’ün uygun bulunduğuna dair 4755 sayılı Kanun ile birlikte 19 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe […]

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler

14 Aralık 1990, Türkçe

14 Aralık 1990

Türkçe

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları diğer bir adıyla Havana Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde 45/113 sayılı kararıyla kabul edildi. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar ile ilgili hazırlanmış ilk kapsamlı uluslararası belge özelliği taşıyan kuralların, taraf devletler için doğrudan herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin özgürlüğünden […]

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)

Birleşmiş Milletler

14 Aralık 1990, Türkçe

14 Aralık 1990

Türkçe

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri diğer adıyla Riyad İlkeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde 45/112 sayılı kararıyla kabul ve ilan edildi. Sözleşmede çocuk suçluluğunun önlenmesi için ulusal, bölgesel ve uluslar arası nitelikte yaklaşımlara ve stratejilere gerek duyulduğu belirtilerek her çocuğun ücretsiz eğitim başta olmak üzere, temel insan haklarına […]

 Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing Kuralları)

Birleşmiş Milletler

29 Kasım 1985, Türkçe

29 Kasım 1985

Türkçe

Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları diğer adıyla, Pekin (Beijing) Kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1985 tarihinde 40/33 sayılı kararıyla kabul edildi. Kurallar tavsiye niteliğinde olmasına rağmen, uluslararası bağlayıcılığı olan sözleşmelerin yorumlanmasında temel alınan belgeler arasında yer alıyor ve Çocuk Hakları Komitesi tarafından imzacı devletlerin mutlaka uyması gereken […]

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi

Milletler Cemiyeti

26 Eylül 1924, Türkçe

26 Eylül 1924

Türkçe

Toplam beş maddeden oluşan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, çocuk hakları alanında kabul edilmiş ilk uluslararası yasal belgedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası çocukların daha özenli korunması ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan Bildirge, 1924 yılında kabul edilerek Milletler Cemiyeti’ne üye devletlerin imzasına sunuldu. Türkiye’de ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında imzalandı. Bildirgede çocukların sağlıklı ve güvenli bir […]

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler

20 Kasım 1989, Türkçe

20 Kasım 1989

Türkçe

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 44/25 sayılı karar ile kabul edilip imza, onay ve katılıma açıldı.  Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladı ve  11 Aralık 1994 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bildirgelerin bağlayıcı metinler […]

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

Birleşmiş Milletler

20 Kasım 1959, Türkçe

20 Kasım 1959

Türkçe

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden günlerde kabul edilen bildiri savaş sırasında çocukların zarar görmesi ve daha önce imzalanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin çocukları korumada yeteri kadar etkin olamamasından doğan ihtiyaçla masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne paralel olarak hazırlanan BM Çocuk Hakları Bildirisi, 20 Kasım 1959 tarihinde Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul […]