Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi

Milletler Cemiyeti 26 Eylül 1924 Türkçe
Facebook Twitter

Milletler Cemiyeti

Toplam beş maddeden oluşan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, çocuk hakları alanında kabul edilmiş ilk uluslararası yasal belgedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası çocukların daha özenli korunması ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan Bildirge, 1924 yılında kabul edilerek Milletler Cemiyeti’ne üye devletlerin imzasına sunuldu. Türkiye’de ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında imzalandı.

Bildirgede çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortam içerisinde yaşaması, bir felaket anında çocuklara öncelik verilmesi, çocukların her türlü istismara karşı korunması konularına vurgu yapılıyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Milletler Cemiyeti’nin geçerliliğini yitirmesi sonucu bildirgenin herhangi bir yaptırımı kalmadı.