Çocuğun Adı Yok: Televizyon Haberlerinde Çocuğun Sunumu ve Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi

Şule Yüksel Özmen 2012 Türkçe
Facebook Twitter

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Şule Yüksel Özmen

Medya genel anlamda bilgilendirme, eğlendirme, kamuoyu oluşturma işlevleriyle anılmaktadır. Söz konusu çocuklar olduğunda; medyanın çocuklar üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu bakımdan medya büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bu çalışmada, medyanın bu sorumluluğu çocuklara ilişkin haberlerde nasıl ele aldığı incelenmiştir.

Çalışmada Türkiye‟de karasal yayın yapan ve en çok izlenen ana haber bültenlerine sahip TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve Fox TV‟nin ana haber bültenlerindeki çocuk temalı haberler analiz edilmiştir. Çocukların nasıl sunulduğunu ortaya koymak için öncelikli olarak içerik analizi yapılmış, ardından nitel analiz yöntemiyle seçilmiş haberler çocuk hakları çerçevesinde yorumlanmıştır. Çocuk hakları ele alınırken, 1989 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Gazetecilik Federasyonu‟nun çocuk haberlerinde uygulanacak ilkelere yönelik esasları temel alınmıştır.

Çalışmada, literatürde çocuk odaklı habercilik başlığıyla kavramsallaştırılan haber anlayışı irdelenmiştir. Çalışma, çocuk haberlerinin yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Çalışmada televizyon haberlerinde çocuğun nasıl sunulduğu ve çocukların hangi durumlarda haber olduğu, çocuk hakları açısından haberlerin durumu soruları cevaplanmıştır.