Çocuk Haberlerinin Sunumu Çerçevesinde Çocuğun Üstün Yararı ve Mahremiyet Hakkı

Avukat Elifsu Karahüseyin 2021 Türkçe
Facebook Twitter

Avukat Elifsu Karahüseyin

Etik, toplumsal yaşamda insanlar arasındaki ilişkinin temelini oluşturan değerler ve kurallardır. Haklarımızı veya özgürlüklerimizi kullanırken saygı duymamız gereken sınırlar koyar. Basın özgürlüğünün sınırı da basın etik değerleridir. Basın etik değerleri çok önemlidir çünkü basının bir olayı aktarma biçimi bir anda toplumsal bir tepki halini alabilir. Dolayısıyla basının, meslek etik değerleri hususundaki sorumlu tavrı, topluma da sirayet edecektir. Bu değerler; kamu yararı, özel hayatın gizliliği, kişilik hakları, ticari sırlar gibi hassas konuların güvencesidir.