Etiketler: çocuğun üstün yararı

Avukat Elifsu Karahüseyin

2021

Türkçe

Etik, toplumsal yaşamda insanlar arasındaki ilişkinin temelini oluşturan değerler ve kurallardır. Haklarımızı veya özgürlüklerimizi kullanırken saygı duymamız gereken sınırlar koyar. Basın özgürlüğünün sınırı da basın etik değerleridir. Basın etik değerleri çok önemlidir çünkü basının bir olayı aktarma biçimi bir anda toplumsal bir tepki halini alabilir. Dolayısıyla basının, meslek etik değerleri hususundaki sorumlu tavrı, topluma da […]

UNICEF

Haziran 2000

İngilizce

UNICEF tarafından hazırlanan İngilizce sözlük, çocuk hakları konusunda farklı ülkelerdeki çalışmalarda bilgi alışverişini sağlamak için ortak bir dilde uzlaşma amacını güdüyor. Sözlük, özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde de yer alan çocuk haklarının kendine özgün terminolojisini hem konuyla ilgilenen profesyonellere hem de konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilere sunmak için hazırlanmış. İçerisinde Çocuk hakları […]