Çocuk Hakları Sözlüğü

UNICEF Haziran 2000 İngilizce
Facebook Twitter

UNICEF

UNICEF tarafından hazırlanan İngilizce sözlük, çocuk hakları konusunda farklı ülkelerdeki çalışmalarda bilgi alışverişini sağlamak için ortak bir dilde uzlaşma amacını güdüyor.

Sözlük, özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde de yer alan çocuk haklarının kendine özgün terminolojisini hem konuyla ilgilenen profesyonellere hem de konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilere sunmak için hazırlanmış.

İçerisinde Çocuk hakları sözleşmesinde geçen 300’e yakın sayıda kavramı, ne anlama geldiklerini, ve aynı zamanda hangi maddede yer aldıklarını bulabilirsiniz.