“Çocuk yaşta evlilikler üçüncü sayfa haberi değildir”

Mart 2024 Türkçe
Facebook Twitter

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, “Çocuk Yaşta, Erken, Zorla Evliliklerin Medyada Temsili” el kitabı çıktı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Çocuk Yaşta, Erken, Zorla Evliliklerin Medyada Temsili: Sivil Toplum Örgütleri için Kız Çocukların İnsan Haklarına Duyarlı Habercilik ve İçerik Üretimi El Kitabı” çıktı.

Dernek el kitabını, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun finansal desteğiyle Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği tarafından yürütülen “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele: Değişen Dinamikler, Yeni Araçlar” başlıklı projesi kapsamında yayınladı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği bu el kitabının sivil alanda bir başvuru kaynağı olarak kullanılmasını, medyanın bir savunuculuk aracı olarak rolünü güçlendirmesine katkı sağlamasını bekliyor.

Çocuğun üstün yararı

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği yönetim kurulu başkanı Selen Doğan “Medya kuruluşları çocukların insan haklarını gözeten, toplumsal cinsiyeti hesaba katan, ırkçı, türcü, sağlamcı ve homofobik olmayan, şiddet dilinden arınmış, ajitasyona değil, doğru bilgi vermeye odaklı, güçlendirici ve yol gösterici mesajlar içeren bir haberciliği benimsemeli” diyor.

Doğan’a göre çocuk yaşta evliliklerin haberleştirilmesinde etik ilkeleri ve çocuğun üstün yararını gözeten, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla hareket eden medya kuruluşlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

“‘Zavallı çocuk’ görsellerinden vazgeçilmeli”

Gazetecilerin çocuk yaşta evlilikleri üçüncü sayfa haberi olarak görmemeleri gerektiğini hatırlatan Doğan şöyle devam ediyor:

“Bu haberlerde sıklıkla kullanılan ‘zavallı ve üzgün kız çocuk’ görsellerinden vazgeçilmeli; bu fotoğraflar veya resimler çocuk yaştaki birinin evlendirilmesinin suç olduğu gerçeğini perdeliyor ve sorumluluğu çocuğun kendisine yükleyip ailedeki karar vericilerin ve yasal önlemleri uygulaması beklenen kurumların yükümlülüğünü görmezden geliyor. Çocukların evlendirilmesi yasal ve kabul edilebilir değildir.”(AÖ)

El kitabını derneğin www.ucansupurge.org adresindeki web sitesinde bulabilirsiniz. İletişim için: info@ucansupurge.org

Haberlerin; 

 • Yeniden mağduriyet yaratmayacak,
 • Zarar görenleri tehlikeye atmayacak,
 • Çözüm önerecek,
 • İlgili kurum, kuruluş ve kişileri önlem almaya çağıracak,
 • Sorunun toplumsal çözümü için yurttaşlara farkındalık kazandıracak,
 • Devlete bu soruna dair politika geliştirmesi yönünde baskı yapacak,
 • Sorunun genel görünümüne dair arka plan bilgisi verebilecek,
 • Sorunun toplumda tekrarlanmaması konusunda basının sorumluluğunu ifade edecek,
 • Çocuk yaşta evlilikler önlenirse kız çocukların potansiyellerini kendileri ve ülkelerinin yararına nasıl değerlendirilebileceğine dair bir vizyon sunacak,
 • Toplumu bu sorunla mücadele etmeye ikna edecek,
 • Çocuk haklarını koruyan ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerin varlığından toplumu haberdar edecek,
 • Çocukları suçlamayıp aile-kültür-geleneğin etkisine dikkat çekecek nitelikte olması gerekir.