Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

TBMM 3 Mart 2011 Türkçe
Facebook Twitter

TBMM

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun en son 15 Şubat 2011 tarihinde güncellenerek yayınlandı. 3 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Kanunun amacı;”Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek” olarak belirtiliyor.

Çocukların temsili ve zararlı içeriklerden korunmalarına yönelik hazırlanan düzenlemeler de bu kanun içinde yer alıyor.