Ulusal Mevzuat

“Çocuklar için gerçekten uygun bir dünya yaratmak, sadece savaşın yokluğu anlamına gelmez. Çocuklarımızın kızamık veya sıtmadan ölmeyeceğine güvenmek anlamına gelir. Temiz suya ve uygun sanitasyona erişim anlamına gelir. Bu, çocuklara ücretsiz eğitim veren ilkokullara sahip olmak anlamına gelir. Bu, dünyayı çocuklarla değiştirmek, katılma haklarını sağlamak ve görüşlerinin duyulup dikkate alınması anlamına gelir. Her çocuğun sağlık, huzur ve onur içinde yetişkinliğe dönüşebileceği, çocuklar için uygun bir dünya inşa etmek anlamına gelir.”

Carol Bellamy

Çocuk Koruma Kanunu

TBMM

3 Temmuz 2005, Türkçe

3 Temmuz 2005

Türkçe

5395 numaralı Çocuk Koruma Kanunu 3 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi ve 15 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunun amacı, “korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek” olarak belirtiliyor. Kanunun birinci bölümünde kanunun amacı, kapsamı ile çeşitli […]

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

TBMM

3 Mart 2011, Türkçe

3 Mart 2011

Türkçe

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun en son 15 Şubat 2011 tarihinde güncellenerek yayınlandı. 3 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunun amacı;”Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik yapıları ve […]

Ceza Muhakemesi Kanunu

TBMM

4 Aralık 2004, Türkçe

4 Aralık 2004

Türkçe

5271 kanun numaralı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edildi ve 17 Aralık 2004’te yürürlüğe girdi. Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkiye’de ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu yargı sürecine katılanların (hakim, savcı, avukat, müdahil, şüpheli, sanık, hükümlü, hükümözlü, mağdur, suçtan zarar gören, tanık ve bilirkişiler ile kolluk kuvvetleri) hak ve yetkileri ile yükümlülüklerini, korumaya […]

Türk Ceza Kanunu

TBMM

26 Eylül 2004, Türkçe

26 Eylül 2004

Türkçe

5237 kanun numaralı Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edildi ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. “Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek” amacıyla hazırlanmış kanunda, spesifik olarak çocuk haklarını konu edinen maddelere de yer veriliyor. Pedagoji derneği tarafından […]

Türk Medeni Kanunu

TBMM

22 Kasım 2001, Türkçe

22 Kasım 2001

Türkçe

4721 kanun numaralı Türk Medeni Kanunu, 22 Kasım 2001 tarihinde kabul edildi ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanunu’nda  şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen maddeler yer alıyor. Medeni hukuk kapsamında değerlendirilen kişiler hukuku, evlilik hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni kanunla düzenleniyor […]