Çocuk Koruma Kanunu

TBMM 3 Temmuz 2005 Türkçe
Facebook Twitter

TBMM

5395 numaralı Çocuk Koruma Kanunu 3 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi ve 15 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanunun amacı, “korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek” olarak belirtiliyor.

Kanunun birinci bölümünde kanunun amacı, kapsamı ile çeşitli tanımlar ve benimsenen temel ilkeler yer alıyor. İkinci kısımda çocuğun dahil olduğu soruşturma ve kovuşturmada aşamalarında uyulması gereken hususlar, üçüncü kısımda ise mahkeme ve cumhuriyet savcılığı ile ilgili maddeler yer alıyor.