Türk Ceza Kanunu

TBMM 26 Eylül 2004 Türkçe
Facebook Twitter

Pedagoji Derneği, Türk Ceza Kanununda Çocuk TBMM

5237 kanun numaralı Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edildi ve 1 Haziran 2005
tarihinde yürürlüğe girdi.

“Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek” amacıyla hazırlanmış kanunda, spesifik olarak çocuk haklarını konu edinen maddelere de yer veriliyor.

Pedagoji derneği tarafından hazırlanan bu dokümanda kanunda yer alan çocuklarla ilgili maddelerin derlemesine ulaşabilirsiniz.