Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 Türkçe
Facebook Twitter

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 44/25 sayılı karar ile kabul edilip imza, onay ve katılıma açıldı.  Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdi.

Türkiye, sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladı ve  11 Aralık 1994 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bildirgelerin bağlayıcı metinler kapsamında ele alınmamasına rağmen, Çocuk Hakları Sözleşmesi ise T.C. Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca iç hukuk normuna dönüştü.

Sözleşme, doğumdan ergenliğe ve genç yetişkinliğe kadar yani 18 yaşına kadar her bireyi çocuk olarak tanımlıyor ve bu süre zarfındaki yaşamlarının tüm boyutlarıyla ilgili belli koruyucu ve destekleyici tedbirler içeriyor.

Taraf devletler imzaladığı bu bildiriyle beraber, kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa haklarını; kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, dil, düşünce, mülkiyet ve diğer statülerden bağımsız olarak ayrım gözetmeden tanıyacaklarını taahhüt ediyor.