Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukları Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol 

Birleşmiş Milletler 25 Mayıs 2000 Türkçe
Facebook Twitter

Birleşmiş Milletler

Protokol,  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Mayıs 2000 tarihinde A/RES/54/263 sayılı karar ile kabul edilerek imzaya ve onay açıldı. 12 Şubat 2002 tarihinde ise 10. maddenin öngördüğü şekilde yürürlüğe girdi.

8 Eylül 2000 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan protokol, 4 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol’ün denetim organlığını Çocuk Hakları Komitesi gerçekleştiriyor.

13 maddeden oluşan belgede, silahlı çatışmaya katılma yaşı, zorunlu askerlik yaşı, gönüllü askerlik yaşı gibi konular hakkında kısıtlamalar getiriliyor. Bunun dışında silahlı gruplar ile ilgili kısıtlamalar ve taraf devletlerin işbirliğine yönelik maddelere yer veriliyor.