“Ağ Bağlantılı Bir Dünyada Büyümek” Raporu

Global Kids Online Aralık 2019 İngilizce
Facebook Twitter

https://www.unicef-irc.org/ Global Kids Online

Çocukların internet kullanımına ilişkin kapsamlı kısıtlamalar, eleştirel öğrenme ve beceri geliştirme fırsatlarından yararlanmalarını engelliyor.

Global Kids Online‘ın “Ağ Bağlantılı Bir Dünyada Büyümek” (Growing up in a Connected World) raporu; Avrupa, Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’daki 11 ülkede internet kullanan yaklaşık 15 bin çocuk üzerinden, internet kullanımıyla ilgili verileri karşılaştırıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen Dijital Medya ve Çocuk sitesinden İlayda Koral tarafından Türkçeleştirilen rapor, genellikle eğlence olarak görülse dahi, çocukların çevrimiçi ortamda katıldıkları etkinliklerin, dijital becerilerinin oluşmasında çok önemli bir rolü olduğunu gösteriyor.

Öte yandan rapor, internet kullanımının çocuklar için risklerini de ortaya koyuyor. Buna göre; Güney Afrika’daki çocukların ve gençlerin yarısından fazlası, çevrimiçi ortamda cinsel içeriğe maruz kaldığını söylerken, İtalya ve Uruguay’daki çocukların yüzde 35’i, nefret söylemine maruz kaldığını söyledi.

Rapora göre ebeveynler, çevrimiçi olarak ne yaptıkları hakkında çocuklarla konuşmak ve onlarla birlikte etkinlikler yapmak gibi konularda kilit rol oynuyorlar. Okulların da çocukların bilgiye erişim ve doğruluğunu değerlendirmede interneti nasıl kullanacaklarına dair kılavuzluk edebilmeleri için öğretmenlere olanak sunmasının gerekli olduğu da raporda aktarılıyor.

Rapor, çocukların çocukların çevrimiçi katılımına yönelik dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.