Ana Akım Gazetelerde Görünmez Kılınan “Çocuk İşçiler”

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü / Kaan Taşbaşı 2018 Türkçe
Facebook Twitter

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü / Kaan Taşbaşı

Bu çalışmada ana akım gazetelerde çocuk işçilerin/işçiliğinin temsili ele alınmaktadır. Gazetelerde, çocuk işçilerin/işçiliğinin egemen ideolojik çerçeve içinde haberleştirildiği varsayılmaktadır. Çocuk işçiler/işçiliğine dair haberlerin bağlam dışında, nedensellik bağları koparılarak, dramatik bir kurguyla ele alındığı ileri sürülmektedir.

Çalışmada, çocuk ve çocukluk kavramlarının tarihsel değişimi, çocuk işçilere/işçiliğine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler özetlenerek, konunun toplumsal algısı açıklanmaya çalışılacaktır.

Bu tanımlama ve özetleme ışığında, medyanın toplumsal konu ve sorunları ele alış biçimi özetlenmektedir. Eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle Hürriyet, Sabah ve HaberTürk gazeteleri incelenmektedir.

Çalışmada, gazetelerin 2015, 2016, 2017 yıllarına ait 1-30 Haziran tarihleri arasındaki sayıları incelenerek çocuk işçilerin/işçiliğinin yansıtılma biçimi tartışılmaktadır.