Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu

Göç ve İnsani Yardım Vakfı Aralık 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Göç ve İnsani Yardım Vakfı

Göç ve İnsani Yardım Vakfı 2018 yılına ait Çocuk Hak İhlali İzleme Raporunu yayınladı.

Aralarında Suriyeli, Afgan, Iraklıların da olduğu 2618 çocuk hak ihlaline maruz kaldı. Ölümle sonuçlanan hak ihlali ise 661.

İnternet medyasına yansıyan haberler üzerinden hazırlanan ve “Kara rapor” olarak tanımlanan rapor ile ilgili olarak Önsöz bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) çerçevesinde yazılan bu “kara rapor” medyaya yansıyan haberlerin izlenmesi sonucu elde edilmiştir. Takip edilemeyen, gözden kaçan ya da medyaya yansımayan ihlallerin de olduğu düşünüldüğünde bu tablo çocuklar ve toplum adına daha da kararmaktadır.

“Raporda da ortaya çıktığı kadarıyla devlet, uygulamayı taahhüt ettiği alanlarda da çok yetersiz kalmaktadır. Türkiye ÇHS’deki yükümlülükleri yerine getirmekte; fiziksel ve hukuksal alt yapıyı sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Yaşam hakkı ihlalleri, erken ve zorla evlendirilen çocuklar, çocuk intiharları, silahlı çatışma ortamında yaşamını yitiren yüzlerce çocuk, cinsel istismara uğrayan çocuklar vb. noktalar kamuoyunun da son dönemde dikkat çektiği konulardır.”

“Resmi istatistikler çocuk hakları ihlallerini gizliyor”

Resmi istatistiklerin çocuk hakları ihlallerini gizlediği belirtilen raporda bazı önemli noktalar şöyle:

“Türkiye’de çocuklara ilişkin sağlıklı istatistiklere ulaşmak olanaklı değildir. Ayrıştırılmış ve sadece çocuk sayılma yaşını içeren istatistikler ya hiç toplanmamakta ya da toplanan istatistikler güncellenmemektedir.

Söz gelimi halen hiçbir kamu kurumunun elinde erken ve zorla evlendirilen çocuklar ve çocuk intiharları konusunda net veriler bulunmamaktadır. Yani devlet kurumları kaç çocuğun intihar ettiğine ya da kaç çocuğun zorla evlendirildiğine ilişkin verilere sahip değildir.”

Raporlama döneminde “Yaşam Hakkı”na yönelik ihlallerde gerek toplumun gerek ailelerin gerekse devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 661 çocuk hayatını kaybetmiş, 822 çocuk yaralanmıştır.

Bu rakamlar medya taraması ile ulaşabildiğimiz verileri yansıtmaktadır. 2018 yılı çocuk ölümlerine ilişkin yayınlanmış resmi veri bulunmamaktadır. Gerçek sayıların raporlanabilen sayıların çok çok üstünde olduğu bir gerçektir. Tüm hak ihlallerin basına yansımadığı/yansıtılamadığı düşünüldüğünde sayının büyüklüğü endişe vericidir.

Raporlama döneminde meydana gelen 82 çocuk gözaltına alınmış, 25 çocuk tutuklanmış ve mahkemeler çocuklar için çeşitli hapis cezalarına hükmetmiştir.

Çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüye alet edilmeleriyle ilgili 266 olay yaşanmış olup, bu olaylardan 266 çocuk etkilenmiştir. Çocuğun cinsel istismar ve cinsel sömürüsünü engelleyecek etkili ve her çocuk tarafından erişilebilir mekanizmaların kurulması devletin yükümlülüğüdür. Devlet, bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir ve ihlallerin yaşanmasından sorumludur.”

Ölüm ile sonuçlanan hak ihlalleri : 661

Yaralama ile sonuçlanan hak ihlalleri : 822

Suriyeli: 116
Iraklı: 19
Afgan: 9
Diğer: 19