Çocuk Hakları Bağlamında Suriyeli Mülteci Çocukların Haberlerde Temsili

Aslıhan Ardıç Çobaner 2015 Türkçe
Facebook Twitter

Marmara İletişim Dergisi Sayı 24 (2015) Aslıhan Ardıç Çobaner Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi

“Çocukların medyada temsili, içinde bulunulan kültürün çocuklara yönelik bakış açısını yansıttığı gibi toplumun çocuklara dair tutum ve davranışları ile çocuklar adına alınan kararları da etkilemektedir. Bu çalışmada, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi bağlamında Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların medyada nasıl temsil edildiği incelenmiştir.

Bu amaçla Birgün, Hürriyet, Radikal ve Yeni Şafak gazetelerinin internet sitelerinde altı aylık sürede yayınlanan haberler, içerik analizi ve söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel haklardan hayatta kalma, korunma, gelişme ve katılma hakkı bağlamında; Suriyeli mülteci çocukların yaşamlarını tehdit edenihlallere, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimlerinde yaşadıkları sorunlara haberlerde yeterince yer verilmediği; çocukların genel olarak “olumsuz” konular içerisinde “mağdur çocuklar” olarak resmedildiği ve seslerine yeterince yer verilmediği görülmüştür.

Çalışmada haberlerde hak temelli bir bakış açısının eksikliği göze çarpmakla birlikte; genelde çocuklar özelde Suriyeli çocukları ilgilendiren konularda yapılacak haberlerde çocuk haklarına saygılı gazetecilik rehberleri temel ilke olmalıdır.”