Çocuk İstismarı Haberleri Bağlamında Çocukluğun İnşası; Gazete Haberleri Örnekleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Aylin Çevik 2019 Türkçe
Facebook Twitter

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Aylin Çevik

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre çocuğun cinsel istismarı vakalarının tespitinin ve medyada görünürlüğünün son yıllarda büyük oranda arttığı gözlemlenmiştir. Çocuk cinselliği ve çocuk cinsel istismarı kavramları içinde bulunduğu kültürel yapıdan etkilenmektedir. Bu nedenle farklı kültürel yapılanmaların çocuk cinselliğine nasıl baktıkları ve tarihsel süreç içinde bu konuyu nasıl değerlendiklerini inceliyor olmak, toplumun söylemlerinin nasıl ve hangi kavramlarla etkileşime girerek içselleştirildiğini anlamak açısından önemli durmaktadır.

Çocuk cinsel istismarının bir suç olarak kabul edildiği modern toplumlarda, çocuk hakları ihlali olarak bu suçun giderek yaygınlaştığını ve özellikle dezavantajlı gruplara dahil olan çocukları etkilediğini son yıllarda medya aracılığıyla görmekteyiz. Medya kuruluşlarının benimsedikleri ideolojik ve politik görüşleri, yaptıkları haberler vasıtasıyla topluma aktarılmaktadır.

Bu minvalde, çocuk cinsel istismarı konusunun, Türkiye’nin kendi toplumsal yapısı bağlamında gazete haberlerinin eleştirel söylem analizi ile değerlendirilmesini içermektedir.