İnternet Medyasında Suça Karıştığı İddia Edilen Çocuk Haberlerinin Etiketleme Sürecine Etkisi

Hakan Bolat Temmuz 2013 Türkçe
Facebook Twitter

Hakan Bolat Yüksek Lisans öğrencisi, Kara Harp Okulu, Güvenlik Bilimleri Bölümü

“Suça sürüklenmiş bir çocuğu suçlu kariyerine iten başlıca etken etiketlemedir. Etiketleme süreci toplumun çocuğun sapma davranışını fark etmesiyle başlar. Dolayısıyla toplumun çocuğun sapmasını fark etmesini sağlamak bu sürecin en can alıcı aşamasıdır. Günümüzde bu işi toplumda en etkin bir şekilde yerine getiren ise İnternet haber gazeteleridir.

Çocukların suça sürüklendiği ve toplumun İnternet haber gazetelerinde yayınlanan haberlerin içeriklerinden etkilendikleri varsayımından yola çıkan bu çalışmada, suça karışan çocuk haberlerinin İnternet haber gazetelerinden topluma nasıl yansıtıldığı konu edinilmiştir. Çalışmada, suça karıştığı iddia edilen çocuk haberlerinin etiketleme sürecine etki eden yönlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çalışmada Milliyet, Hürriyet ve Habertürk İnternet haber gazetelerinin 2012 yılında yayınladıkları toplam 176 suça karışan çocuk haberi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ulaşılan sayısal ve betimsel bulgular değerlendirildiğinde, suça karışan çocuk haberlerinin okuyucunun dikkatini çekecek şekilde sunulduğu, haber metinlerinde çocukların tanınmasını sağlayabilecek bilgilerin okuyucuyla paylaşıldığı, suçsuzluk karinesi ihlal edilerek çocukların suçlu olarak yansıtıldığı, haber metinlerinde bulunan gereksiz ayrıntılarla toplumun olumsuz olarak yönlendirildiği ve böylece İnternet haber gazetelerinin çocukların etiketlemesi sürecine etki edebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.”